ოპტიკური ინტერნეტი ეარნეტისგან

სტარტი   23₾ - 20მბ/წ

სტანდარტი   29₾ - 30მბ/წ

---------------------------------------------------------

ოპტიკური ინტერნეტის ინსტალაცია 2019 წლის 1 ივნისამდე უფასოა!

რეგისტრაციიდან იმავე დღეს ან მაქსიმუმ 3 დღეში.* მხოლოდ ოპტიკური დაფარვის ზონაში