ოპტიკური ინტერნეტი ეარნეტისგან

სტარტი   23₾ - 20მბ/წ

სტანდარტი   29₾ - 30მბ/წ

---------------------------------------------------------

ოპტიკური ინტერნეტის ინსტალაცია 35 ლარი + 30 დღე საჩუქრად!

რეგისტრაციიდან იმავე დღეს ან მაქსიმუმ 3 დღეში.* მხოლოდ ოპტიკური დაფარვის ზონაში